Authors

Tidsmiljø – Tidens kvalitet i arbejdet

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

Tidsmiljø:
Begrebet er sammensat af ordene ‘tid’ og ‘miljø’. Tid skal i relation til tidsmiljø-begrebet i dette speciale forstås som den abstrakte tid. Den abstrakte tid er et udtryk for, hvordan vi oplever tid, som for eksempel noget der går langsomt eller hurtigt. Den abstrakte tid er derfor afhængig af den kontekst, som tiden finder sted i (Kamp, 2008:3).
Ordet ‘miljø’ definerer nogle af de omgivelser eller kontekster, hvori tid eksisterer, som i naturen eller på en arbejdsplads (Lund et al., 2014:14). Tidsmiljøet eksisterer således i kraft af nogle ydre omstændigheder, hvori mennesket oplever og skaber erfaringer om tid (Ibid.). I forbindelse med specialet skal begrebet forstås som medarbejderes oplevelse af tid på en arbejdsplads.

Related