Authors

Arduino workshop

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

//Servo info
#include //Inkluder koden til servo
Servo myservo; //Laver et objekt der hedder myservo
int pos = 0; //Varibel der husker servoens position

void setup() {
Serial.begin(9600); //Gør så jeg kan bruge serial monitor

pinMode(12, INPUT_PULLUP); // Bytter om på HIGH og LOW i plads 12, så når jeg forbinder min knap til ground bliver den low og registrerer et tryk
pinMode(13, OUTPUT); // Gør det samme som ovenstående linje, dog for plads 13, hvor jeg har min diode

//Servo
myservo.attach(9); //Hvor på arduinoen sidder servoen?

}

void loop() {

if (digitalRead(12) == LOW) { //Hvis min knap er trykket udfører programmet det der står i min if statement

//Skriv i serial
Serial.println(“Aktiveret”);//Skriv aktiveret i serial monitor

//Tænd min diode
digitalWrite(13, HIGH); //Tænd min diode der sidder i plads 13
delay (1000); //Vent 0,1 sekund
digitalWrite(13, LOW); //Sluk min diode i plads 13
delay (100); //Vent 0,1 sekund

// Servo bevægelse
for (pos = 0; pos = 0; pos -= 1) { // Servoen bevæger til tilbage fra 180 til 0 grader
myservo.write(pos); // servoen skal gå til den værdi jeg har tildelt “pos”
delay(100); // Porgrammet holder pause i 0,015 sekunder
}
}
}

Related