Authors

arduino opgave 1-4

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

#include

Servo drej;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
pinMode(8,INPUT_PULLUP);
drej.attach(12);
}
//setup med de forskellige pins i brug, Servo er forbundet til pin(12) knap forbundet til (8)

void loop() {

if(digitalRead(8)== LOW)
{
digitalWrite (13,LOW);
//LED starter HIGH derfor giver det mening at den skal slukke og derefter tænde
drej.write(180);
//servo drejer når knappen trykkes
delay(100);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(100);
//delay command til at lave en blinkende effekt
Serial.println(“cool”);
//bruger ptintln til at lave spacing i COM5
//bruger if statement til at lave en knap med pin(8) når ledning i pin(8) kommer i kontakt med ledning i gnd så kører alt i if statement.
}

}

Related